top of page

KARTA KLIENTA

Uzbieraj 3 naklejki i otrzymaj -30% zniżki na następne zakupy.

kup za

naklejka

500 zł

=

1

naklejek

Zniżka

3

=

-30%

na jedne zakupy dowolnych produktów

z wyjątkiem butów Loake

6

=

-30%

na jedne zakupy dowolnych produktów

karta klienta 2.png

Regulamin programu lojalnościowego Karta Klienta

 1. Organizatorem „Programu Lojalnościowego Karta Klienta” (Program) jest Stylish sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielna 30 (Organizator).

 2. W Programie uczestniczą wszystkie sklepy detaliczne Loake Shoemakers w Polsce.

 3. Program trwa do odwołania. O terminie zakończenia Programu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony internetowej www.loakepolska.pl z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

 4. Program skierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu dowolnego produktu w sklepach stacjonarnych Loake uczestniczących w Programie.

 5. Uczestnik Programu przy zakupie nie przecenionych produktów otrzymuje jeden hologram za każde wydane 500zł brutto, który należy nakleić na specjalną kartę do zbierania hologramów wydawaną przez Organizatora. 

 6. Uczestnik Programu, w zamian za

  • 3 zebrane hologramy otrzyma rabat -30% (Oferta Specjalna) na jedne zakupy dowolnych produktów z wyjątkiem butów Loake do wartości 2000zł brutto przed rabatem. Oferta specjalna jest ważna po przekazaniu kasjerowi karty z zebranymi hologramami. Oferta specjalna jest ważna do 12 miesięcy od ostatniego zakupu zarejestrowanego na profilu klienta.

  • 6 zebranych hologramów otrzyma rabat -30% (Oferta Specjalna) na jedne zakupy do wartości 2000zł brutto przed rabatem. Oferta specjalna jest ważna po przekazaniu kasjerowi karty z zebranymi hologramami. Wymaganych 6 hologramów może być zebranych na więcej niż jednej karcie pod warunkiem, że wszystkie karty są zarejestrowane na tego samego klienta. Oferta specjalna jest ważna do 12 miesięcy od ostatniego zakupu zarejestrowanego na profilu klienta.

 7. Oferta Specjalna jest ważna tylko na produkty dostępne w sklepie w momencie, w którym klient chce skorzystać z Oferty Specjalnej. Oferta Specjalna nie może być wykorzystana na produkty już przecenione. Oferta Specjalna obowiązuje tylko na jeden zakup (paragon).

 8. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia naklejek uszkodzonych lub budzących wątpliwości co do ich autentyczności. 

 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu Programu, z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Programu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.loakepolska.pl i wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

 10. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w sklepach Loake lub na adres mampytanie@loakepolska.pl

Warszawa, 16.09.2021

bottom of page