KARTA KLIENTA

Karta Klienta

Karta Klienta

Program lojalnościowy

Regulamin programu lojalnościowego Karta Klienta

 1. Organizatorem „Programu Lojalnościowego Karta Klienta” (Program) jest Stylish sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielna 30 (Organizator).

 2. W Programie uczestniczą wszystkie sklepy detaliczne Loake Shoemakers w Polsce.

 3. Program trwa do odwołania. O terminie zakończenia Programu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony internetowej www.loakepolska.pl z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

 4. Program skierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu dowolnego produktu w sklepach stacjonarnych Loake uczestniczących w Programie.

 5. Uczestnik Programu przy zakupie otrzymuje jeden hologram za każde wydane 500zł brutto, który należy nakleić na specjalną kartę do zbierania hologramów wydawaną przez Organizatora. 

 6. Uczestnik Programu, w zamian za 6 zebranych hologramów otrzyma rabat -50% (Oferta Specjalna) na jedne zakupy do wartości 2000zł brutto przed rabatem. Oferta specjalna jest ważna po przekazaniu kasjerowi karty z zebranymi hologramami. Wymaganych 6 hologramów może być zebranych na więcej niż jednej karcie pod warunkiem, że wszystkie karty są zarejestrowane na tego samego klienta. 

 7. Oferta Specjalna jest ważna tylko na produkty dostępne w sklepie w momencie, w którym klient chce skorzystać z Oferty Specjalnej. Oferta Specjalna nie może być wykorzystana na produkty już przecenione. Oferta Specjalna obowiązuje tylko na jeden zakup (paragon).

 8. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia naklejek uszkodzonych lub budzących wątpliwości co do ich autentyczności. 

 9. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.loakepolska.pl

 10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu Programu, z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Programu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.loakepolska.pl i wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

 11. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w sklepach Loake lub na adres mampytanie@loakepolska.pl

Warszawa, 7.8.2019